Bảng giá web

Bảng giá thiết kế website

vnd 3.000.000

Cơ Bản

 • ♦ Thời gian thực hiện : 5-7 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com .net
 • ♦ Lựa chọn giao diện có sẵn
 • ♦ Tặng 01 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành 1 năm
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
vnd 6.000.000

Nâng Cao

 • ♦ Thời gian thực hiện : 7 - 10 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com
 • ♦ Lựa chọn giao diện chuyên nghiệp
 • ♦ Tặng 03 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành dài hạn
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
Liên Hệ

Theo Yêu Cầu

 • ♦ Thời gian thực hiện : 15 - 20 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com .net
 • ♦ Lựa chọn giao diện theo yêu cầu
 • ♦ Tặng 05 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành 1 năm
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
vnd 6.000.000

Website Giới Thiệu Doanh Nghiệp

 • ♦ Thời gian thực hiện : 15 - 20 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com .net
 • ♦ Lựa chọn giao diện theo yêu cầu
 • ♦ Tặng 05 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành 1 năm
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
vnd 5.000.000

Website Giới Thiệu Tin Tức

 • ♦ Thời gian thực hiện : 15 - 20 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com .net
 • ♦ Lựa chọn giao diện theo yêu cầu
 • ♦ Tặng 05 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành 1 năm
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
vnd 7.999.000

Website Giới Thiệu Sản Phẩm & Doanh Nghiệp

 • ♦ Thời gian thực hiện : 15 - 20 ngày
 • ♦ Tặng 01 tên miền .com .net
 • ♦ Lựa chọn giao diện theo yêu cầu
 • ♦ Tặng 05 thiết kế Banner
 • ♦ Thiết kế chuẩn SEO
 • ♦ Hướng dẫn quản trị
 • ♦ Bảo hành 1 năm
 • ♦ Tặng video hương dẫn SEO
 • ♦ Hotline: 0985.166.508 - 09.18001925
Super store 0933 911 001
Super store Gọi Zalo